You are here

UMWAMI W'URWANDA KIGELI YAKIWE NK'UMUZIGO KU KIBUGA I KIGALI !!!!!!!

BIrababaje kubona Umugogo w'umwami wakirwa aka kageni !

Tags: